Hvem er vi?

COLOURBOX25309415.jpg

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) er ett av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Instituttet er ett av fire regionale sentre som driver forskning og undervisning innen barnevern og psykisk helse. De andre sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge), Oslo (RBUP øst og sør) og Bergen (RKBU Vest). Sentrene er finansierte og får oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

RKBU ledes av et styre bestående av ansatte, studenter samt to eksterne medlemmer. Her finner du informasjon om styremedlemmer, og referat fra møtene.

Organisasjonskart UiT Norges arktiske universitet

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 


Ledelse

Instituttleder RKBU Nord Brøndbo, Per Håkan
Universtetslektor/Konstituert kontorsjef Eng, Helene
Leder for Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak Martinussen, Monica
Universitetslektor. Administrativ leder for forebyggings- og behandlingsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) Løndal, Oddbjørn
Førsteamanuensis, leder for formidling og undervisning Douglas, Marcela
Leder for Forskergruppe for barne- og familievern Thørnblad, Renee

Administrasjon

Seniorkonsulent, Personal- og økonomi området Jacobsen, Vivi Ann
Kommunikasjonsrådgiver Karlsen, Mariann Schjølberg
Rådgiver Grepperud, Ida
Rådgiver Jakobsen, Karine
Implementering og drift av foredreprogrammene De Utrolige Årene. Brukermedvirkning. Enkeltstående kurs. Jennerwein, Andrea
Overingeniør Mabille, Geraldine

[Loading...]

[Loading...]