Hvem er vi?

COLOURBOX3617487.jpg

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) er ett av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Instituttet er ett av fire regionale sentre som driver forskning og undervisning innen barnevern og psykisk helse. De andre sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge), Oslo (RBUP øst og sør) og Bergen (RKBU Vest). Sentrene er finansierte og får oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

RKBU ledes av et styre bestående av ansatte, studenter samt to eksterne medlemmer. Her finner du informasjon om styremedlemmer, og referat fra møtene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 


Ledelse

Instituttleder RKBU Nord Brøndbo, Per Håkan
Kontorsjef Johansen, Rita
Leder for Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak Martinussen, Monica
Førsteamanuensis Saus, Merete
Universitetslektor. Administrativ leder for forebyggings- og behandlingsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) Løndal, Oddbjørn
Førsteamanuensis, leder for formidling og undervisning Douglas, Marcela

Administrasjon

Seniorkonsulent, Personal- og økonomi området Jacobsen, Vivi Ann
Kommunikasjonsrådgiver Karlsen, Mariann Schjølberg
Førstekonsulent, Implementering og drift av tiltaket De Utrolige Årene i Norge Lundblad, Ellen
Førstekonsulent Jakobsen, Karine
Implementering og drift av foredreprogrammene De Utrolige Årene. Brukermedvirkning. Enkeltstående kurs. Jennerwein, Andrea

[Loading...]

Studentekspedisjon

For spørsmål om våre utdanninger:
Kjærsti Stavnes Magnussen

 

Undervisningsleder:
Marcela Douglas

 

[Loading...]

Skip to main content