Hvem er vi?

COLOURBOX3617487.jpg

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) er ett av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Instituttet er ett av fire regionale sentre som driver forskning og undervisning innen barnevern og psykisk helse. De andre sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge), Oslo (RBUP øst og sør) og Bergen (RKBU Vest). Sentrene er finansierte og får oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

RKBU ledes av et styre bestående av ansatte, studenter samt to eksterne medlemmer. Her finner du informasjon om styremedlemmer, og referat fra møtene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 


Ledelse

Instituttleder RKBU Nord Per Håkan Brøndbo
Kontorsjef Rita Johansen
Leder for Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak Monica Martinussen
Førsteamanuensis Merete Saus
Universitetslektor. Administrativ leder for forebyggings- og behandlingsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ). Er mentor innen DUÅs to barneprogr Oddbjørn Løndal
Førsteamanuensis, leder for formidling og undervisning Marcela Douglas

Administrasjon

Seniorkonsulent, Personal- og økonomi området Vivi Ann Jacobsen
Førstekonsulent, studier. Anne Christina Simonsen-Sagerup
Kommunikasjonsrådgiver Mariann Schjølberg Karlsen
Førstekonsulent, Implementering og drift av tiltaket De Utrolige Årene i Norge Ellen Lundblad
prosjektkoordinator Hanne Berg Lorentsen
Førstekonsulent Kjersti Bergum Kristensen

Studentekspedisjon

 For spørsmål om våre utdanninger:

Anne Christina Simonsen-Sagerup

 

Undervisningsleder:

Marcela Douglas

 

Annet

 

KONTAKT

Telefon: 77 64 40 00 (sentralbordet ved UiT) Epost: post.rkbu@helsefak.uit.no
Postadresse: RKBU Nord  UiT Norges arktiske universitet  9037 TROMSØ 
Besøksadresse: Gimleveien 78  9019 TROMSØ
Fakturaadresse: Universitetet i Tromsø Fakturamottak 9019 Tromsø Organisasjonsnummer 970 422 528
Kart

 

 

 

 

Skip to main content