Hvem er vi?

COLOURBOX25309415.jpg

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) er ett av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Instituttet er ett av fire regionale sentre som driver forskning og undervisning innen barnevern og psykisk helse. De andre sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge), Oslo (RBUP øst og sør) og Bergen (RKBU Vest). Sentrene er finansierte og får oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Organisasjonskart UiT Norges arktiske universitet

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 


Ledelse

Instituttleder RKBU Nord Brøndbo, Per Håkan
Kontorsjef Vole, Eirik Sødal
Leder for Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak Martinussen, Monica
Universitetslektor Løndal, Oddbjørn
Professor, Leder for Forskergruppe for barne- og familievern (forskningstermin vår 2020) Thørnblad, Renee
Professor i pedagogikk Lauritzen, Camilla

Administrasjon

Kommunikasjonsrådgiver Karlsen, Mariann Schjølberg
Rådgiver Grepperud, Ida
Rådgiver Jakobsen, Karine
Overingeniør Mabille, Geraldine
Forskningsstøtte Makarova, Anastasia
Tjenstestøttekoordinator Hartviksen, Anne
prosjektkoordinator Lorentsen, Hanne Berg

[Loading...]


[Loading...]