Om Barentsinstituttet

Styret for Barentsinstituttet er oppnevnt av Universitetsstyret (ref sak 49-10) og har både eksterne og interne medlemmer.

Medlemmer av styret for Barentsinstituttet:
Berit Skorstad, Nord universitetet, leder
Gry Paulgaard, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, nestleder
Ketil Hanssen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, styremedlem
Petter Nafstad, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, styremedlem
Svein Helge Orheim; ansattrepresentant
Mats Beldo Johansen, studentrepresentant

[Loading...]


[Loading...]