Om oss

[Loading...]

Fra sitt ståsted i Barentsregionen ønsker Barentsinstituttet å produsere kunnskap om nordområdene og om europeiske grenseområder som er relevant for regionen vi befinner oss i, og for internasjonale aktører som er interessert i grense-problemstillinger og i nordområdene. Barentsinstituttet har som ambisjon å bygge fremragende kompetanse og ekspertise knyttet til grenser og grenseområder – i Barentsregionen og andre steder.

Oppdrag
Barentsinstituttet ble etablert i 2006 med det formål å produsere kunnskap om problemstillinger knyttet til den norsk-russiske grensen og Barentsregionen. Hovedfokus for arbeidet i det ”nye” Barentsinstituttet vil være på forskning og kunnskapsproduksjon knyttet til grenser og grenseregioner I Europa. Gjennom denne endringsprosessen og dette nye fokusområdet vil vi forsøke å fylle en nisje i norsk akademia, der spesialiserte studier innen og forskning om grenseregioner mangler i dag. Med utgangspunkt i Nord-Norge vil Barentsinstituttet på denne måten adressere problemstillinger som er sentrale i den norske nordområdepolitikken – både i forhold til Barentsregionen, og i et komparativt perspektiv.   

Mål
Vårt mål er å tjene lokalsamfunnet, regionen og andre interessenter i Nord-Norge. Vi skal dessuten bli en synlig og troverdig partner for Sør-Varanger, i Barentsregionen, og globalt. Barentsinstituttet skal:

  • I løpet av fem år være et ledende forskningsinstitutt innen grenserelaterte problemstillinger, og vi skal ha fylt den tomme nisjen på dette området i norsk akademia.
  • Publisere forskning på høyt faglig nivå i internasjonalt anerkjente vitenskapelige tidsskrift (med fagfellevurdering) innen følgende områder:
  • Grensestudier og grenseområde-studier, inkludert hverdagsliv i grenseland.
  • Stedsutvikling og industriell utvikling i nordområdene, inkludert effekten av industriell utvikling på befolkningen i berørte områder.
  • Ressursutnyttelse, handel og logistikk over nasjonale grenser.
  • Drive anvendt forskning på oppdrag fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestillere.
  • Legge til rette for undervisning innen grense-studier, transnasjonale relasjoner i Barentsregionen, og nordområdeutvikling.
  • Basert på et solid faglig fundament av forskning og data-analyse, kommentere politikkutforming og fremme og lede diskusjon og debatt om grensespørsmål, transnasjonale relasjoner og nordområdeutvikling i Barentsregionen.

[Loading...]