Velkommen til Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Fagmiljø som gjør en forskjell

Kjønnsforskning (eller kvinne- og kjønnsforskning) er en tverrfaglig vitenskapelig disiplin som analyserer betydningen av kjønn i samfunnet. Kjønnsforskning er en bred samlebetegnelse som kan omfatte flere ulike tradisjoner og som til dels kan være overlappende.Temaer som kjønn, klasse, etnisitet, seksualitet, arbeid, sosial ulikhet og andre typer av maktrelasjoner kan inngå i kjønnsteoretiske studier.

Noen av våre prosjekter

Arctic Modernities The Arctic Modernities project, which was completed 31 July 2016, investigated the impact of modernisation/modernity on the Arctic as a cultural formation. Among publications from the project are
  • Arctic Modernities (Nordlit no. 35, 2015),
  • a forthcoming special issue of Acta Borealia (2/2016) and
  • Arctic Modernities: Culture and Literature (Cambridge Scholars Publishing) forthcoming 2017.

Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North KVINNFORSK fikk i 2012 tilsagn på 7 mill. i FRISAM-midler fra Norges forskningsråd, hvor vi benytter en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data fra sju kommuner i Finnmark fylke: Loppa, Alta, Kvalsund, Måsøy, Hammerfest, Nordkapp og Sør‐Varanger.
Våre prosjekter

Vi har 2 forskningsprosjekter ved enheten:
Skip to main content