Lokalt og globalt

Kjønnsforskning er en tverrfaglig vitenskapelig disiplin som analyserer betydningen av kjønn i samfunnet – fra familie til institusjoner til globale relasjoner. Temaer som klasse, etnisitet, seksualitet, arbeid, sosial ulikhet og andre typer av maktrelasjoner inngår i våre kjønnsteoretiske studier.

Forskernettverk

Noen av våre prosjekter

Prestisje – Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet (BALANSE) Prestisje er et prosjekt for hele UiT. Prosjektet skal identifisere og jobbe med strukturelle og kulturelle forhold som påvirker kjønnsbalansen i posisjoner med stor faglig og økonomisk innflytelse. Hovedmålet er å bedre kjønnsbalansen i ledelsen av UiTs største og mest prestisjefylte forskningsprosjekter. Fordi denne balansen påvirkes av forhold på ulike organisasjonsnivå, involverer Prestisje-prosjektet en rekke faglige og administrative enheter i arbeidet for kjønnsbalanse.
Artful Dementia Research Lab Artful Dementia Research Lab ved UiTs Senter for kvinne- og kjønnsforskning består av forskere med bakgrunn fra kjønnsforskning, kunstfag, samfunnsvitenskap, helse- og omsorgsfag, psykologi og teknologi som utforsker kunst og demens ut fra relasjonell estetikk og ny materiell feministisk teori. Gjennom utvikling og iverksetting av co-kreative kunstintervensjoner i samspill med personer som lever med demens, genererer vi kunnskap som kan bidra til andre forståelser av livet med en demenssykdom enn det vi vanligvis møter. Målet er å bidra med et nytt konseptuelt repertoar, sensitivt for kjønn og andre sosio-materielle dimensjoner, som kan komplementere medisinske og farmakologiske tiltak rettet mot personer som lever med demens.
Våre prosjekter

Vi har 9 forskningsprosjekter ved enheten: