SAMISK OG URFOLKSFORSKNING - lokal og global

Samisk- og urfolksforskning er et prioritert område for Universitetet i Tromsø.
Denne forskningen er også en viktig del av Sesam sin virksomhet, og er blitt forsterket etter at senteret organisatorisk ble en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning fra og med 1. januar 2013.

Våre prosjekter setter søkelys på både lokale og globale forhold. En fellesnevner for dem alle er den omfattende kunnskapen om samiske forhold som UiT Norges arktiske universitet gjennom mange år har bygget opp. 

Noen av våre prosjekter

Indigenous Citizenship and Education (ICE) How does the education system treat indigenous peoples and indigenous issues? Hvordan behandler utdanningssystemet urfolk og urfolkstematikk?
TriArc - The Arctic governance triangle: government, Indigenous peoples and industry in change Indigenous peoples and Northern local communities have traditionally lived in close contact with and off nature, and developed arrangements for resource management that can be under considerable pressure due to large industrial development projects.
Våre prosjekter

Vi har 16 forskningsprosjekter ved enheten: