Akademisk frihet og troverdighet

Fakultetet har aktive forskningsmiljø, med akademisk frihet og troverdighet i sentrum.

Våre hoved-satsningsområder er Hav- og miljørett og  Same- og urfolksrett.

Et av verdens ledende senter innen forskning på havrett, Norsk senter for Havrett, er en del av vårt fakultet.

Fakultetet driver også forskning innen Prosessrett og tvisteløsning, Barnerett, Statsrett , Forvaltningsrett og Formuerett

Vi tilbyr doktorgradsutdanning innenfor rettsvitenskap.

Forskningsresultater publiseres i portalen Cristin. 

Fakultetet gir ut Arctic Review, et tverrfaglig tidsskrift som publiserer artikler innenfor jus og politikk, knyttet opp mot ressursspørsmål, forvaltning, urfolk og miljø i Arktis.

Noen av våre prosjekter

A-LEX: Regulating Arctic Shipping: Political, legal, technological and environmental challenges The prospect of regular international shipping through Arctic waters is probably the most topical issue at the moment. The retreat of the sea ice provides for shorter routes between Europe and Asia and for transport of resources etc to/from the region.
Arctic Shipping through Challenging Waters The primary objective of the project is to examine the legal framework for international shipping through Arctic waters, in particular the Barents Sea and the Northern Sea Route.
Våre prosjekter

Vi har 8 forskningsprosjekter ved enheten:
Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser

 

Cristin logo