Forskning

Les om forskningen ved Det kunstfaglige fakultet på Kunstfak.no:

www.kunstfak.no - FoU sider for det Kunstfaglige fakultet


Utlysning kunststipendiatstillinger
i Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid
med tilsetting oktober 2017.

Søknadsfrist 1.desember 2016

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid skal kvalifisere for kunstnerisk virksomhet, undervisnings- og forskningsstillinger innen høyere kunstutdanning og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kunstnerisk kompetanse og innsikt.

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer.

Programmet tilbyr kandidater tilsetting i treårig stipendiatstilling. Stipendiatene vil samtidig inngå i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstneriske ståsted og faglig spesialisering.

Søknadsfristen er todelt. Søknaden sendes til en av de norske institusjonene som er tilknyttet programmet innen 1. desember 2016. Institusjonene foretar en utvelgelse, og fremmer så de utvalgte søknadene videre til Programstyret for opptaksvurdering innen 21. april 2017. Krav til søknaden i første og andre runde er beskrevet i Retningslinjer for Stipendiatprogrammet og Søkerveiledning 2017.

For mer informasjon, se programmets nettside 


Kontaktperson ved UiT: Geir Davidsen  /  Telefon: 776 60536 / 918 18 633  /  Mail: Geir.Davidsen@uit.no

Logo for program for kunstnerisk utvikling
Program for kunstnerisk utviklingsarbeidActing and reflecting; making connections between theory and practice in teacher education

Anne Eriksen, Annelise Brox Larsen & Tove Leming

In tCover Reflective Practice his paper, the authors explore the benefits of using theatre methods to enhance the reflective practice of teacher students. An applied theory of transformational learning is applied to enlighten the question of how practical experience from school placements played out in various theatre modes may empower the students in their professional performance as future teachers.

Skip to main content