Forskning ved Handelshøgskolen

Nysgjerringhet, nytenking og nytte i et attraktivt kunnskapsmiljø!

 

Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet har et internasjonalt forskningsfokus med nordområdene som basis.

Det drives forskningsaktivitet innen bedrifts- og næringsøkonomi, markedsforskning, regionaløkonomi, reiseliv, effektivitetsanalyse, markedsanalyse, entreprenørskap, innovasjon og finans. 

Noen av våre prosjekter

Idegeneratoren «Idegeneratoren» er et prosjekt støttet av Tromsø fylkeskommune. Målgruppen for prosjektet er studenter ved UiT Norges arktiske universitet og næringsliv i Troms og Tromsø-regionen. I praksis handler prosjektet om å koble sammen målgruppene på en innovativ måte, og skape et nytt og spennende innovasjonstilbud i regionen. Prosjektet og dets tilbud skal supplere regionens eksisterende tilbud innenfor innovasjon og entreprenørskap. Prosjektets hovedmålsetning er som følger: Bidra til et mer innovativt og konkurransedyktig næringsliv i Troms og Tromsø-regionen.
The Risks We Take and the Life We Make - The White Heat Project White Heat is research collaboration between researchers at UiT - The Arctic University of Norway, Montana State University, and Umeå University.The aim of the White Heat project is to generate new knowledge on mechanisms behind risk-taking behavior in avalanche terrain.
Våre prosjekter

Vi har 6 forskningsprosjekter ved enheten: