ET BREDT SPEKTER AV MARIN FORSKNING

Forskningsaktiviteten ved Norges fiskerihøgskole er knyttet til to hovedtemaer: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning inndelt i seks forskningsgrupper.

Forskningen skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen utføres av faste vitenskaplige ansatte, prosjektansatte og PhD-studenter, og i tillegg inngår bachelor- og masterstudenter i alle nivå av forskningen.

Noen av våre prosjekter

ArcticInfo - Information systems in the Arctic Ocean Information systems in the Arctic Ocean: Drivers, architecture, and effects on the development of marine economic activities (ArcticInfo).
Våre prosjekter

Vi har 34 forskningsprosjekter ved enheten: