Velkommen til Norges fiskerihøgskole

ET BREDT SPEKTER AV MARIN FORSKNING

Forskningsaktiviteten ved Norges fiskerihøgskole er knyttet til to hovedtemaer: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning inndelt i seks forskningsgrupper.

Forskningen skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen utføres av faste vitenskaplige ansatte, prosjektansatte og PhD-studenter, og i tillegg inngår bachelor- og masterstudenter i alle nivå av forskningen.

Noen av våre prosjekter

Too big to ignore, TBTI “Too big to ignore: Global partnership for small-scale fisheries research” was established in response to the fact that small-scale fisheries around the world were severely neglected, relegated to the secondary priority, shown by inadequate financial, institutional, and scientific support, and an under-representation of the concerns of people working in this sector in policy discussions. Such marginalization has severely undermined their important contribution to food security, poverty alleviation and local economic growth.
«Rekrutt»: Om sammenhenger mellom rekruttering og verdiskaping i fiskeflåten «Rekrutt» studerer rekruttering til fiskeflåten og setter søkelys på rekrutteringas betydning for verdiskaping i norske kystsamfunn. Forskningsprosjektet skal kartlegge hvordan internasjonalisering av arbeidsmarked, konkurranse fra andre næringer, strukturpolitikk og bruk av utenlandsk arbeidskraft har påvirket rekrutteringen til fiskeflåten. (2015-2018, Norges forskningsråd).
Våre prosjekter

Vi har 22 forskningsprosjekter ved enheten:
Skip to main content