Velkommen til Norges fiskerihøgskole

ET BREDT SPEKTER AV MARIN FORSKNING

Forskningsaktiviteten ved Norges fiskerihøgskole er knyttet til to hovedtemaer: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning inndelt i seks forskningsgrupper.

Forskningen skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen utføres av faste vitenskaplige ansatte, prosjektansatte og PhD-studenter, og i tillegg inngår bachelor- og masterstudenter i alle nivå av forskningen.

Noen av våre prosjekter

Potent and selective protein kinase inhabitors form the sea (KinSea) Due to lifestyle changes and an increasing percentage of elderly citizens, the incidence of cancer is increasing, and the pharmaceutical industry has struggled in providing new and efficient cancer treatments.
SimFish – Innovativ læring i fiskeri- og havbruksstudiet "To graders økning i havtemperaturen."Hvordan vil dette påvirke torskens gytemønster? Hvilke konsekvenser får det for fiskerinæringa, forvaltninga og forskninga? "EU truer med importforbud av norsk laks."Hvordan håndterer oppdrettsnæringa og myndighetene en slik trussel?
Våre prosjekter

Vi har 29 forskningsprosjekter ved enheten:
Skip to main content