Fra mikroorganismer til økosystem

Vår forskning er i verdenstoppen på økologisk forskning både i terrestriske og akvatiske økosystemer. Vi har fokus på næringskjeder, populasjoner og interaksjoner både på land, i ferskvann og  i marine miljøer. Vi har også ledende forskere som jobber med dyrs fysiologiske tilpasninger i Arktis, evolusjon og veterinærmedisinske problemstillinger. Andre forskningsgrupper sprenger grenser på mikronivå, med planteceller og DNA, eller med næringsstoffer og plankton. Felles for oss alle er at vi har forskningsbase i Arktis, med et globalt perspektiv. Vi samarbeider med forskere over hele verden, men har også nært samarbeid med andre lokale forskningsmiljøer som Norsk Polarinstitutt, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet og mange fler. Vi ønsker å gjøre god grunnforskning, se på effekter av menneskelig påvirkning og gi gode råd til forvaltningen.

Noen av våre prosjekter

CarbonBridge - Bridging productivity regimes inthe Arctic Ocean CarbonBridge is a multidisciplinary research project funded by the Norwegian Research Council. The project addresses how Atlantic water inflow impacts productivity and carbon cycling in an area where future projections identify potential substantial changes in productivity due to ice retreat.
COAT COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra - is the response of the Fram Centre (High North Research Centre for Climate and the Environment) to the international calls for ecosystem-based climate impact observatories in the terrestrial arctic. COAT is a system for long-term adaptive ecosystem monitoring based on food-web theory, and aims to become the world’s most comprehensive and management relevant long-term research enterprise for arctic terrestrial ecosystems. A peer reviewed science plan for COAT has been published as an issue of the Fram Centre report series.
Våre prosjekter

Vi har 48 forskningsprosjekter ved enheten: