Forskning ved BFE-fakultetet

Foto: Rudi Caeyers

Forskningsaktiviteten omfatter både naturvitenskapelige og samfunnsfaglige fagfelt. Tverrfaglighet og samarbeid er viktig.

Klima, miljø og ressursforvaltning er sentrale forskningsområder ved Institutt for arktisk og marin biologi. Kunnskapen strekker seg fra celle- og molekylærbiologi til komplekse økosystemer i nordlige populasjoner. 

Ved Handelshøgskolen står bærekraftig utvikling av et kreativt og konkurransedyktig næringsliv sentralt. Hva er betingelsene for lønnsomme bedrifter i nord? Hvordan kommersialisere forskning og forretningsideer? Hva skal til for å etablere ei ny næring, og hvilken strategi bør benyttes?

Forskningsaktiviteten ved Norges fiskerihøgskole er knyttet til to hovedtemaer, marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning.

Les mer om forskningen på instituttenes egne sider.

Noen av våre prosjekter

EWMA Environmental Waste Management The main objective for the project is to develop a distinct Northern Norwegian competence cluster in waste handling in the Arctic oil industry and shipping. Through research and education, the project will build new knowledge on how to handle waste from this industry in a more proper manner in the high north region and cold environment.
COAT COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra - is the response of the Fram Centre (High North Research Centre for Climate and the Environment) to the international calls for ecosystem-based climate impact observatories in the terrestrial arctic. COAT is a system for long-term adaptive ecosystem monitoring based on food-web theory, and aims to become the world’s most comprehensive and management relevant long-term research enterprise for arctic terrestrial ecosystems. A peer reviewed science plan for COAT has been published as an issue of the Fram Centre report series.
Våre prosjekter

Vi har 98 forskningsprosjekter ved enheten:
Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser