Forskning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Noen av våre prosjekter

NorAforsk - LIFT

NorAforsk is the Nordic Centre of Action Research and Action Learning and works in close collaboration with the research group LIFT


Prosjekt Frafall Forskningsbasert kunnskap for regionale løsninger. En tredelt satsing med fokus på regionale forskjeller, best practice og forsker-praktiker-nettverk.
Våre prosjekter

Vi har 14 forskningsprosjekter ved enheten: