Forsking ved AHR

Den historiefaglege og religionsvitskaplege forskinga ved instituttet er for ein stor del styrt av dei strategiske forskingsplanane som er vedtatt både for historie og religionsvitskap. Forskingsstrategiane er basert på både universitetets og HSL-fakultetets strategiske profilering, men er tilpassa den forskingskompetansen som finst på instituttet. Du kan lese om forskingsstrategiane til instituttet under lenka i høgremargen.

Noen av våre prosjekter

The Protracted Reformation in Northern Norway The overall objective of the project is to gain new insights into the progress and effects of the long-term processes of transition which were triggered off by the Reformation in Northern Norway and the adjoining parts of northern Fennoscandia
Object Matters Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century er et forsøk på å kritisk undersøke den materielle vendingen innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene med henblikk arkeologi og kulturminnestudier som tradisjonelt sett har vært tingbaserte disipliner. Object Matters ønsker bidra til et nytt fundament for å undersøke og forske på ting innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene.
Våre prosjekter

Vi har 10 forskningsprosjekter ved enheten:

 

 

 

AHRs tidlegare bidrag til fakultetets forskingsblogg

Samisk læreboksreligiøsitet: annerledes, utdatert og miljøvennlig av stipendiat i religionsvitskap Suzanne A. Thobro.

"En stemor er og blir en stemor" av stipendiat i religionsvitskap Suzanne A. Thobro.

Omriss av kartografiens historie i religionslærebøker av stipendiat i religionsvitskap Suzanne A. Thobro.

Kul, kulere, kulest: Om oldtidsreligioner i lærebøker fra 1935-1970 av stipendiat i religionsvitskap Suzanne A. Thobro.

Å representere religioner på kart av stipendiat i religionsvitskap Suzanne A. Thobro.