Velkommen til Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskning ved AHR

Den historiefaglige og religionsvitenskapelige forskningen ved instituttet er for en stor del styrt av de strategiske forskningsplanene som er vedtatt både for historie og religionsvitenskap. Forskningsstrategiene er basert på både universitetets og HSL-fakultetets strategiske profilering, men er tilpasset den forskningskompetansen som finnes på instituttet. Om instituttets forskningsstrategier kan du lese under lenken i høyremargen.

Noen av våre prosjekter

Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014 This is a broad-based research project, the aim of which is to analyse historical relations between Norway and Russia from 1814, when Norway acquired its Constitution, to 2014, when the bicentenary of this event will be celebrated.
The Protracted Reformation in Northern Norway (PRiNN) The overall objective of the project is to gain new insights into the progress and effects of the long-term processes of transition which were triggered off by the Reformation in Northern Norway and the adjoining parts of northern Fennoscandia
Våre prosjekter

Vi har 6 forskningsprosjekter ved enheten:

 

 

 

IHRs bidrag til fakultetets forskningsblogg

Samisk læreboksreligiøsitet: annerledes, utdatert og miljøvennlig av stipendiat i religionsvitenskap Suzanne A. Thobro.

"En stemor er og blir en stemor" av stipendiat i religionsvitenskap Suzanne A. Thobro.

Omriss av kartografiens historie i religionslærebøker av stipendiat i religionsvitenskap Suzanne A. Thobro.

Kul, kulere, kulest: Om oldtidsreligioner i lærebøker fra 1935-1970 av stipendiat i religionsvitenskap Suzanne A. Thobro.

Å representere religioner på kart av stipendiat i religionsvitenskap Suzanne A. Thobro.

Skip to main content