Forsking ved AHR

Den historiefaglege og religionsvitskaplege forskinga ved instituttet er for ein stor del styrt av dei strategiske forskingsplanane som er vedtatt både for historie og religionsvitskap. Forskingsstrategiane er basert på både universitetets og HSL-fakultetets strategiske profilering, men er tilpassa den forskingskompetansen som finst på instituttet. Du kan lese om forskingsstrategiane til instituttet under lenka i høgremargen.

Noen av våre prosjekter

Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene The aim of this project is to investigate how the haunting, ruined, and stranded material legacies of the Anthropocene challenge current conceptions of heritage.
The Protracted Reformation in Northern Norway The overall objective of the project is to gain new insights into the progress and effects of the long-term processes of transition which were triggered off by the Reformation in Northern Norway and the adjoining parts of northern Fennoscandia
Våre prosjekter

Vi har 11 forskningsprosjekter ved enheten:

 

 

 

AHRs tidlegare bidrag til fakultetets forskingsblogg

Samisk læreboksreligiøsitet: annerledes, utdatert og miljøvennlig av stipendiat i religionsvitskap Suzanne A. Thobro.

"En stemor er og blir en stemor" av stipendiat i religionsvitskap Suzanne A. Thobro.

Omriss av kartografiens historie i religionslærebøker av stipendiat i religionsvitskap Suzanne A. Thobro.

Kul, kulere, kulest: Om oldtidsreligioner i lærebøker fra 1935-1970 av stipendiat i religionsvitskap Suzanne A. Thobro.

Å representere religioner på kart av stipendiat i religionsvitskap Suzanne A. Thobro.