Flerfaglig og i front

Institutt for kultur og litteratur (IKL) skal fremme forskning av høy kvalitet, initiere tverfaglig samarbeid på tvers av institutt- og fakultetsgrenser og  stimulere til etablering og utvikling av forskergrupper. IKL skal særlig legge til rette for forskere, forskningsgrupper og forskningsprosjekter som har potensiale for nasjonalt og internasjonalt gjennomslag.

Noen av våre prosjekter

EUBORDERSCAPES: Border Crossing and Cultural Production “Border Crossing and Cultural Production” is a work package in the EUBORDERSCAPES research project (2012-2016, European Commission under the 7th Framework Programme)