Velkommen til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Mangfoldig forskingsaktivitet

Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning har en nøkkelrolle for velferd og utvikling i Norge. Forskningen ved HSL er viktig for forståelsen av nordområdene, og vi har en sterk posisjon innen urfolksforskning og forskning på samiske samfunnsforhold. Våre forskere er internasjonalt orientert og aktive i debatten om globale utfordringer som utdanning, helse, energi, klima og miljø. Vi har også bygget opp unike forskningsdatabaser innen samisk, kunsthistorie og historie som brukes av forskere fra hele verden. 

Noen av våre prosjekter

Norge i krig De mest omfattende og intense krigshandlingene på norsk jord fant sted i nord, og to nye krigshistorieprosjekter ser på andre verdenskrig med nordkalotten som utkikkspunkt. Det ene prosjektet er et nasjonalt forskningsprosjekt: In a World of Total War: Norway 1939 – 1945. Det andre forskningsprosjektet heter Andre verdenskrigen i nord og har et mer lokalt fokus. 
Også stygge ting er kulturarv Arven fra fortiden er mer enn gravhauger, vakker kunst og staselige byggverk; det er også havsøppel, miljøgifter og moderne ruinbyer. Forskningsprosjektet Unruly Heritage: An Archeology of the Antropocene” undersøker og utfordrer vår forståelse av kulturarv og kulturelt minne, og ser på hvordan uønskete ting fra fortiden påvirker oss i dag.
Våre prosjekter

Vi har 44 forskningsprosjekter ved enheten:
Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser

Vil du bli forsker?

Forskerutdanning

Internasjonale studiesentre

Scandinavian Consortium for Organizational Research

Finansiering

Ekstern og  Intern

Publikasjoner finner du i den nasjonale databasen

CristinLogo.jpg

UiT sitt åpne vitenskapsarkiv

Publisering i åpne vitenskapsarkiver

Skip to main content