Mangfaldig forskingsaktivitet

Humanistisk og samfunnsvitskapleg forsking har ei nøkkelrolle for velferd og utvikling i Noreg. Forskinga ved HSL-fak er viktig for forståinga av nordområda, og vi har ein sterk posisjon innan urfolksforsking og forsking på samiske samfunnstilhøve. Forskarane våre er internasjonalt orienterte og aktive i debatten om globale utfordringar som utdanning, helse, energi, klima og miljø. Vi har også bygd opp unike forskingsdatabasar innan samisk, kunsthistorie og historie som blir brukt av forskarar frå heile verda. 

Noen av våre prosjekter

I en verden av total krig: Norge 1939–45 er  et ambisiøst institusjonsbasert strategisk program som skal nytolke aspekter ved norsk historie under andre verdenskrig.
Også stygge ting er kulturarv Arven fra fortiden er mer enn gravhauger, vakker kunst og staselige byggverk; det er også havsøppel, miljøgifter og moderne ruinbyer. Forskningsprosjektet Unruly Heritage: An Archeology of the Antropocene” undersøker og utfordrer vår forståelse av kulturarv og kulturelt minne, og ser på hvordan uønskete ting fra fortiden påvirker oss i dag.
Våre prosjekter

Vi har 75 forskningsprosjekter ved enheten:
Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser

Vil du bli forskar?

Forskarutdanning

Internasjonale studiesenter

Scandinavian Consortium for Organizational Research

Finansiering

Ekstern og  Intern

Publikasjonar finn du i den nasjonale databasen

CristinLogo.jpg

UiT sitt opne vitskapsarkiv

Publisering i opne vitskapsarkiv