Velkommen til Matematikk og statistikk

Forskning

 

Plott av funksjon

Instituttet har følgende forskningsgrupper:

  • Ren matematikk - differensialgeometri, elliptiske kurver, kryptografi, kodeteori, homologisk algebra, algebraisk geometri, tallteori
  • Anvendt matematikk - optikk, bioinformatikk, klimadynamikk, stokastiske prosesserer og modeller
  • Statistikk - bildeanalyse, overlevelsesanalyse, samfunnsmedisin, scale-space teknikker

 

Instituttet deltar i følgende sentre: 

Våre prosjekter

Vi har 3 forskningsprosjekter ved enheten:

Forskning ved NT-fak

Oversikt over instiuttets publiseringaktivitet finnes i den nasjonale databasen

Cristin logo

 

Masteroppgaver og PhD-avhandlinger blir publisert i:

munin.bmp

Relevante forskerskoler:

ResClim

Coins Research School er en nasjonal forskerskole innen informasjonssikkerhet som IMS er medlem i.

Skip to main content