Forskning

Våre prosjekter

Vi har 5 forskningsprosjekter ved enheten:

Forskning ved NT-fak

Oversikt over instiuttets publiseringaktivitet finnes i den nasjonale databasen

Masteroppgaver og PhD-avhandlinger blir publisert i:

munin.bmp

Relevante forskerskoler:

ResClim Coins Research School er en nasjonal forskerskole innen informasjonssikkerhet som IMS er medlem i.