Velkommen til Institutt for geovitenskap

Forskning ved Institutt for geovitenskap

Forskningsaktivitetene ved instituttet konsentreres hovedsaklig om forskningsgruppene Polar Marine Geology and Geophysics, Solid Earth Science og Coastal and Terrestrial Geosciences.

Foto: Kai Mortensen og Geoff Corner


Instituttet har flere store forsknings- og samarbeidsprosjekter finansiert blant annet fra Norges Forskningsråd, EU og flere norske oljeselskap. Våre hovedaktiviteter innen forskning foregår i det arktiske området, inkludert havområdene fra norskekysten til Svalbard og Øst-Grønland.

Forskningen er forankret i følgende strategiske områder:

  • Is- og havklimasystemer: Marin geologi - Oseanografi - Glasiologi
  • Naturressurser i Arktis
  • Litosfærens dynamikk
  • Geofarer
  • Kystforskning
  • Miljøgeologi i arktiske strøk
  • Teknologiutvikling
  • Modellering


Ekspertliste (for alle ved NT-fakultetet)

Våre prosjekter

Vi har 17 forskningsprosjekter ved enheten:
Skip to main content