Velkommen til Institutt for geovitenskap

Forskning ved Institutt for geovitenskap

Forskningsaktivitetene ved instituttet konsentreres hovedsaklig om forskningsgruppene Polar Marine Geology and Geophysics, Solid Earth Science og Coastal and Terrestrial Geosciences.


Instituttet har flere store forsknings- og samarbeidsprosjekter finansiert blant annet fra Norges Forskningsråd, EU og flere norske oljeselskap. Våre hovedaktiviteter innen forskning foregår i det arktiske området, inkludert havområdene fra norskekysten til Svalbard og Øst-Grønland.

Forskningsgrupper:

Våre prosjekter

Vi har 21 forskningsprosjekter ved enheten:
Skip to main content