Forskning innen fysikk og teknologi

Vi har fem forskningsgrupper som driver både grunnleggende og anvendt forskning og tilbyr utdanning innen et bredt spekter av fagfelt. Vi er involvert i flere store prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, European Research Council og andre kilder.


Forskningsgrupper og gruppeledere

  • Ultralyd, mikrobølger og optikk

Balpreet Singh Ahluwalia

  • Energi og klima

Rune Graversen

  • Jordobservasjon

Camilla Brekke

  • Maskinlæring

Robert Jenssen

  • Romfysikk

Ingrid Mann

Noen av våre prosjekter

CIRFA – Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations CIRFA is a centre for research-based innovation (Norwegian SFI), which was granted funding from the Research Council of Norway in November 2014.
Optical Nanoscopy Welcome to Nanoscopy@UiT site! Here you will find details about Research Activities in our group. Please choose appropriate tab above for further information.
Våre prosjekter

Vi har 10 forskningsprosjekter ved enheten:

Publikasjoner finner du i den nasjonale databasen

CristinLogo.jpg

UiT sitt åpne vitenskapsarkiv