Naturvitenskapelig forskning i alle disipliner

Fakultetet har et spesielt ansvar for å adressere nordområderelevant - herunder arktisk og marin forskning.
Fakultetets tematiske forskningssatsinger omfatter:

  • Energi, klima og miljø
  • eVitenskap
  • Mineralske ressurser, materialer og bioaktiviteter
  • Maritim, marin, nano-, rom-, bio- og informasjons-teknologi 
  • Sikkerhet i nordområdene

Fakultetets forskningsstrategi (pdf)

Noen av våre prosjekter

Arctic Centre for Sustainable Energy - ARC Focus at ethical and responsible prosumption of distributed renewable electricity, fuels and thermal energy, and an accountable management of greenhouse gases.
ARCEx Research Centre for Arctic Petroleum Exploration ARCEx er et nasjonalt senter som skal gi økt kunnskap om oljeressurser i de nordligste områdene av Arktis og utvikle oljeteknologi som minimaliserer skade på det arktiske miljøet.
Våre prosjekter

Vi har 75 forskningsprosjekter ved enheten:
Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser

Sentre for fremragende forskning og forskningsdrevet innovasjon:

Hylleraas
CAGE

CIRFA

Forskningsnytt      2013,   2014,   20152016,   2017,   2018

Publikasjoner finner du i den nasjonale databasen

CristinLogo.jpg

UiT sitt åpne vitenskapsarkiv

Publisering i åpne vitenskapsarkiver