Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Naturvitenskapelig forskning i alle disipliner

Fakultetet har et spesielt ansvar for å adressere nordområderelevant - herunder arktisk og marin forskning.
Fakultetets tematiske forskningssatsinger omfatter:

  • Energi, klima og miljø
  • eVitenskap
  • Mineralske ressurser, materialer og bioaktiviteter
  • Maritim, marin, nano-, rom-, bio- og informasjons-teknologi 
  • Sikkerhet i nordområdene

Fakultetets forskningsstrategi (pdf)

Noen av våre prosjekter

Arctic Centre for Sustainable Energy - ARC Focus at ethical and responsible prosumption of distributed renewable electricity, fuels and thermal energy, and an accountable management of greenhouse gases.
ARCEx Research Centre for Arctic Petroleum Exploration ARCEx er et nasjonalt senter som skal gi økt kunnskap om oljeressurser i de nordligste områdene av Arktis og utvikle oljeteknologi som minimaliserer skade på det arktiske miljøet.
Våre prosjekter

Vi har 62 forskningsprosjekter ved enheten:
Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser

Sentre for fremragende forskning og forskningsdrevet innovasjon:

CTCC
CAGE

CIRFA

Forskningsnytt      2013,    2014,     2015

Publikasjoner finner du i den nasjonale databasen

CristinLogo.jpg

UiT sitt åpne vitenskapsarkiv

Publisering i åpne vitenskapsarkiver

Skip to main content