Forskningsprosjekter

Senter for omsorgsforskning, nord er samorganisert med Flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenesten i kommunene (FHO). Forskningsgruppen har 20 faste medlemmer, herav 7 PhD-studenter. Lenke til våre prosjekter. 

 

Noen av våre prosjekter

Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning Public dementia care in terms of equal services - family, local and multiethnic perspectives.  
NorDa-studien Et flerårig forskningsprosjekt.
Våre prosjekter

Vi har 17 forskningsprosjekter ved enheten: