Forskning ved IKO

Ved Institutt for klinisk odontologi er forskningsaktiviteten organisert i tre forskningsgrupper. Forskningsgruppenene ledes av vitenskapelig ansatte ved IKO med medlemmer fra andre institutter ved UiT, andre universiteter, kompetansesenter, instituttsektor og andre.

Les mer om våre forskningsgrupper ved å følge lenker nedenfor.