Forskning ved IFA

Parallelt med undervisningen i farmasi pågår det ved Institutt for farmasi forskning innen de forskjellige farmasøytiske kjerneområdene. Det forskes på syntese og analyse av legemidler og potensielle legemidler, virkningsmekanismer for legemidler, legemiddelformuleringer (tabletter, løsninger osv), antibiotika og resistensutvikling, bruk av legemidler i befolkningen, samt optimalisering av legemiddelterapi til den enkelte pasient (klinisk farmasi).

Innen forskningsområdene tilbys det spennende mastergradsoppgaver som kan utføres enten internt ved instituttet eller ved opphold hos nasjonale eller internasjonale samarbeidspartnere.

 

De ulike forskningsgruppene ved IFA samarbeider med både nasjonale og internasjonale aktører innenfor universitetssektoren, instituttsektoren, privat næringsliv m.f. Følg lenkene under til våre forskningsgrupper for å lese mer.