Forskning

Hovedsatsingen til SSHF er helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR. Hittil er det gjort to undersøkelser, SAMINOR 1 fra 2003 til 2004, og SAMINOR 2 fra 2012 til 2014. SSHF er allerede i gang med å planlegge en tredje undersøkelse, SAMINOR 3. 

 

Alle forskere tilknyttet institusjoner med forskningskompetanse kan søke om adgang til å analysere data fra SAMINOR-undersøkelsen.  Informasjon om søknadsprosessen finner du HER.

 

Noen av våre prosjekter

Fra bygd til by – En undersøkelse om helse, levekår og tilhørighet Rapporten "Flytting til byer fra distriktsområder med samisk bosetting – samarbeidsrapport NIBR/UIT – Senter for samisk helseforskning. Last ned rapporten her.
 

SAMINOR Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting.
Våre prosjekter

Vi har 5 forskningsprosjekter ved enheten:

Vitenskapelige publikasjoner

Siste publikasjoner fra Senter for samisk helseforskning