Forskning

Instituttets forskning drives ut fra tematiske forskningsgrupper og kompetansesentre.

Noen av våre prosjekter

Tromsøundersøkelsen Tromsøundersøkelsen gir oss viktig informasjon om hva som holder oss friske og hva som påvirker risikoen for å få vanlige alvorlige sykdommer. 40 051 personer har hittil deltatt.
Våre prosjekter

Vi har 20 forskningsprosjekter ved enheten: