Forskning

Ved Instituttet driver vi forskning innen et vidt spekter av samfunnsmedisin, fra kartlegging av utbredelse og risikofaktorer for de store folkesykdommene, til studier av økonomiske aspekter ved helsevesenet, forskning på feilbehandling og helsepolitikk. 

Noen av våre prosjekter

Våre prosjekter

Vi har 20 forskningsprosjekter ved enheten: