Forskning ved Institutt for medisinsk biologi

IMBs forskning er konsentrert om grunnleggende biomedisinske problemstillinger og omfatter blant annet forskning på ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og utvikling av nye legemidler. Som del av et utbredt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, er IMB ledere og deltakere av en rekke prosjekter finansiert blant annet av EU og NFR. 

I tillegg driver IMB utdanning av fremtidens forskere gjennom forskerskoler og PhD-programmer. Les mer om forskerutdanning her.

Våre prosjekter

Vi har 19 forskningsprosjekter ved enheten:

Forskningsadministrativ støtte

Forskningsseksjonen ved IMB består av fire medarbeidere med hovedoppgave å støtte forskere med økonomiske og administrative oppgaver

Eirik Sødal Vole (Teamleder)

Lillian Aas

Karin Akselsen

Zvonko Mitrovic

Forskningsgruppeledere

Arnfinn Sundsfjord - Leder for gruppe Senter for nye antibakterielle strategier

Anne Ørbo - Leder for gruppe Gynekologisk onkologi

Bård Smedsrød - Leder for gruppe Vaskulær biologi

Elin Mortensen - Leder for gruppe RNA og molekylær patologi

Lill-Tove Busund -  Leder for gruppe Translasjonell kreftforskning

Qalbi Khan - Co-leder for gruppe Tumorbiologi

Synnøve Magnussen - Co-leder for gruppe Tumorbiologi

Erik Sveberg Dietrichs - Leder for gruppe Eksperimentell og klinisk farmakologi

Ingebrigt Sylte - Leder for gruppe Molekylær farmakologi og toksikologi

Lorena Arranz - Leder for gruppe Stem cell aging and cancer

Mona Johannessen - Leder for gruppe Vert-mikrobe interaksjoner

Ole-Kristian Greiner-Tollersrud - 
Leder for gruppe Lyzosomal

Terje Johansen - Leder for gruppe Molekylær kreft

Terje Larsen - Leder for gruppe Kardiovaskulær 

Thomas Berg - Leder for Rettsgenetisk senter

Tor Stuge - Leder for gruppe Immunologi

Ugo Lionel Moens - 
Leder for gruppe Molekylær inflammasjon