Forskning for framtida

Hos oss forskes det både i dybden og bredden, fra eldreomsorg, tannhelse, farmasi og psykologi til medisinsk og biologisk forskning. Ett av våre særtrekk er befolkningsundersøkelser. Våre innholdsrike biobanker brukes av forskere i hele verden.

Noen av våre prosjekter

De Utrolige Årene (DUÅ) DUÅ er en programserie med åtte utviklingsstøttende programmer som fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne
Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA) Har unge kvinners levevaner noe å si for framtidige svangerskap? Om du er mellom 18 og 30 år, ung og barnløs og studerer i Hammerfest eller i Bodø, har du nå anledning til å være med å bidra til viktig forskning!
Våre prosjekter

Vi har 143 forskningsprosjekter ved enheten:
Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser

Publisering

Open Access

Kontakt ansatte innen forskningsadministrasjon

Helse i Sápmi: Helsefaks samiske profil i forskning og utdanning