Forskning, testing og formidling

Fagmiljøet ved idrettshøgskolen har bred forskningsaktivitet innenfor hele spekteret av idrettsvitenskapen. I det tverrfaglige utviklingsarbeidet som pågår skal også nye forskningsområder identifiseres med fokus på spesielle problemstillinger for Nord-Norge.

Vi har egne forskningslaboratorier der vi gir studenter, mosjonister, lokale- og regionale idrettsutøvere mulighet for testing av fysisk kapasitet. Vi utvikler også tilpassede treningsprogram for den enkelte. Våre ansatte har høy kompetanse og følger krav til utstyr og prosedyrer fra Olympiatoppen.

For oss er det også viktig å formidle vår kunnskap.

Publikasjoner og formidling fra vitenskaplig ansatte ved idrettshøgskolen finner du på den enkelte ansattes personkort her

Våre prosjekter

Vi har 2 forskningsprosjekter ved enheten: