Forskning som kommer barn og unge tilgode

Vi har en rekke forskningsprosjekter innenfor feltet barn og unges psykiske helse og barnevern. I tillegg har vi flere fagutviklings- og implementeringsoppgaver ved instituttet.

Forskningsarena


Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskningstema

Noen av våre prosjekter

Tidlig intervensjon Mestrende barn (TIM) Denne studien skal undersøke effekten av lavterskeltiltaket Mestrende barn. Et tiltak for barn som er mer triste og engstelige enn andre barn. 
 

Ungdom med atferdsvansker på barnevernsinstitusjon RKBU Nord er i gang med et forskningsprosjekt for å evaluere effekten og nytten av behandling på barnevernsinstitusjoner for ungdommer i alderen 13-17 år.
Våre prosjekter

Vi har 29 forskningsprosjekter ved enheten: