Forskning som kommer barn og unge tilgode

Vi har en rekke forskningsprosjekter innenfor feltet barn og unges psykiske helse og barnevern. I tillegg har vi flere fagutviklings- og implementeringsoppgaver ved instituttet.

Forskningsarena


Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskningstema

Noen av våre prosjekter

Supported Parenting Intervention for families with refugee background
Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe norske foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Nå skal forskere undersøke effekten av foreldreveiledningen for familier med flyktningbakgrunn.  
 

Opplæring i tiltaket Foreldre-baby samspill Tiltak for å fremme psykisk helse hos risikoutsatte småbarn.
Våre prosjekter

Vi har 27 forskningsprosjekter ved enheten: