Kunnskapsproduksjon knyttet til grenser og grenseregioner i Europa

Barentsinstituttet ble etablert i 2006 med det formål å produsere kunnskap om problemstillinger knyttet til den norsk-russiske grensen og Barentsregionen. Hovedfokus for arbeidet i det ”nye” Barentsinstituttet vil være på forskning og kunnskapsproduksjon knyttet til grenser og grenseregioner I Europa.
Les mer om vår forskning og bokprosjekt her.