Velkommen til Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Administrasjonen ved Det juridiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen består av to seksjoner og ledes av fakultetsdirektøren.

Stabs- og forskningsseksjonen
Stabs- og forskningsseksjonen sørger for den daglige driften ved fakultetet og yter tjenester til alle ansatte. Seksjonens ansvarsområder er økonomi, personal, tilrettelegging av infrastruktur og kontorstøtte. I tillegg kommer forskningsadministrative tjenester som bl.a. administrasjon av ph.d.-program i rettsvitenskap, forskergruppene, bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og sekretærfunksjon for Forskningsutvalget (FU). 

Studieseksjonen
Studieseksjonen har det administrative ansvaret for studier ved fakultetet. Det omfatter opptak, informasjon og veiledning, undervisning og prøving, evaluering, studentutveksling og saksbehandling av studiesaker, herunder sekretærarbeid for Studieutvalget (SU).

 

Ansatte ved Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak:


[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content