Seksjon for systemutvikling og arkitektur (SUA)

Seksjon for systemutvikling og arktitektur (SUA) har ansvar for systemutvikling, integrasjoner og IT-arkitektur.

 

Seksjonen ledes av: Stig Wennevold

 

Seksjonen skal gi utviklingsressurser til prosjekter ved avdelingen, samt ha ansvar for utvikling av brukeradministrativt system og UiTs portal. I tillegg skal seksjonen utvikle IT-arktitekturområdet på avdelingen.

Ansatte ved Seksjon for systemutvikling og arkitektur:


ServRacks.jpg

[Loading...]

[Loading...]

Error rendering component