Ledelse og stab

Ledelse og stab ved avdeling for IT består for tiden av 13 ansatte.

Ledelsen ved Avdeling for IT, UiT.
Fra venstre: underdirektør Kai Mathisen, seksjonssjef Nina Smaadal, seksjonsleder Terje Lein-Mathisen, avdelingsdirektør Stig Ørsje og seksjonsleder Nils Johan Lysnes (seksjonsleder Ørjan D. Pettersen og seksjonsleder Jon Fagertun var ikke tilstede da bildet ble tatt). Foto: Trond A. Jenssen

 

Staben ledes av: Nina Smaadal

 

Enheten har ansvar for

  • saksbehandling innenfor personal, økonomi
  • innkjøp av IT-utstyr, arkiv og HMS ved avdelingen
  • overordnet ansvar for informasjonssikkerhet 
  • universell utforming av IKT
  • kvalitetssikring av IT-tjenestene ved Universitetet i Tromsø
  • informasjon
  • prosjektledelse
  • koordinator IT-BOTT

 

 

Ansatte ved Ledelse og stab ved ITA:


[Loading...]

[Loading...]