Seksjon for personal - og organisasjon

Seksjon  for personal - og organisasjon yter støtte og rådgivning innenfor seksjonens forvaltnings-, og ansvarsområder. 

 • Ansvar medvirkning og medbestemmelse (IDF-møter)
 • Barnehagetilbud ansatte
 • Beredskap
 • Boligutleie / Housing for Rent
 • Etikk
 • Helse, miljø og sikkerhet og beredskap (HMS)
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Lederutvikling
 • Kompetanseutvikling ansatte
 • Likestilling
 • Organisasjonsutvikling
 • Personalpolitikk
 • Lokal lønnspolitikk
 • Personvern
 • Permisjoner
 • Rekruttering og tilsetting
 • Retningslinjer, rutiner, maler, skjema
 • Særavtaler UiT
 • Valg ved UiT

Se mer om seksjonens fagområder i

HR PORTALEN

 

Ansatte ved Seksjon for personal og organisasjon:


[Loading...]

[Loading...]