Seksjon for lønn

Seksjonen har ansvaret for lønns- og reisetjenester med tilhørende fagområder ved UiT.  Seksjonen ivaretar også oppgaver knyttet til de ansattes sykefravær og til rettighetsbaserte permisjoner. Seksjonen har ansvar for lønns- og personalsystemet Paga og reiseportalen G TRAVEL.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Vi er tre team som har forskjellige arbeidsområder. Om du vil kontakte oss  på telefon eller e-post finner du kontaktinformasjon til hvert team på denne siden. Informasjon om fagområder som berører ansattes lønn, arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet samt ledelse på ulike nivå i organisasjonen finner du i HR portalen.

Er du ikke ansatt ved UiT, men for eksempel gjesteforsker, sensor eller annet, og likevel reiser på oppdrag for UiT? 

Her finner du  informasjon om bestilling og reiseoppgjør.

 

Ansatte ved Seksjon for lønn:


[Loading...]

[Loading...]

Seksjonsleder Idar Indrevoll

Tlf: 776 44992

e-post: idar.indrevoll@uit.no

Administrasjonsbygget

ADM A 331, Tromsø

Kontaktinformasjon lønn

Tlf: 77 62 08 00

e-post: lonn@uit.no

besøksadresse 3. etasje, fløy A 

Administrasjonsbygget, Tromsø

Reiseteamet

Tlf: 77 05 82 22

e-post: reise@uit.no

Reiseteamet UiT Harstad

Postboks 1063

9480 Harstad

Fraværsteamet

Tlf: 78 45 04 00

e-post: fravaersteamet@uit.no

Fraværsteamet  UiT Alta

Postboks 1621

9509 Alta

PagaWeb  (krever innlogging)

PagaWeb er universitetets lønns- og personalsystem.


HR-portal (krever innlogging)

I portalen finner du informasjon om  lønnstjenestene som seksjonen administrerer.