Seksjon for arkiv

Seksjon for arkiv utfører tjenester knyttet til løpende arkivforvaltning og yter brukerstøtte og veiledning knyttet til dokumentbehandling og arkiv.

Seksjonen har fagansvar for UiTs samlede arkivtjeneste, inkludert det operative systemansvaret for universitetets elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem.

Ansatte ved Seksjon for arkiv:


sentraladm.jpg

[Loading...]

[Loading...]

En uventet feil oppstod : Søk feilet:

Error rendering component