Økonomiseksjonen ved Avdeling for økonomi

Økonomiseksjonen driver økonomi- og innkjøpsforvaltning på et overordnet nivå. Vårt fokus er å utøve effektiv økonomi- og virksjomhetsstyring som støtter opp om universitetets primærvirksomhet.

Arbeidsområdene for seksjonen er:

  • Økonomiforvaltning iht. statens økonomireglement
  • Økonomistyring og controllervirksomhet
  • Prosjektstøtte for ekstern finansiert aktivitet
  • Anskaffelser (anbud- og tilbudsprosesser, e-handel)
  • Forvaltning av eierskap og eksterne samarbeidsavtaler
  • Budsjett- og økonomioppfølging for administrasjon

Innenfor disse områdene yter vi tjenester overfor universitetsledelsen, fakultetene og fagmiljø. Formålet er å tilrettelegger for en effektiv økonomiforvaltning, som skal understøtte primæraktiviteten ved universitetet.

Se for øvrig økonomiavdelingens hjemmeside med fagtemaer og nyheter for økonomiområdet.

Ansatte ved Økonomiseksjonen:


[Loading...]

[Loading...]

Kontaktinformasjon
Seksjonsleder Geir Sørensen
E-post: geir.sorensen@uit.no
Tlf. 77 64 4954

Postadresse
Postboks 6050, Langnes
NO-9037 Tromsø

Besøksadresse
Administrasjonsbygget, 2. etg. i B-Fløya

 

 

Error rendering component