Avdeling for økonomi

Økonomiavdelingen (ØA) er en del av den sentrale administrasjonen ved universitetet. Avdelingen har det overordnede ansvaret for forvaltning av økonomiregelverket, regnskapsførsel, innkjøp, økonomisk planlegging og budsjettfordeling.

 

UiT Norges arktiske universitet får sitt årlige oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Årets oppdrag fremkommer i Tildelingsbrev 2018 med vedlagte fullmakter. UiT har mottat nytt tildelingsbrev for 2019.

For utfyllende informasjon om UiT's økonomi, se Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Informasjon for UiT's leverandører finnes på egen leverandørside.

Informasjon om UiTs eierskapsforvaltning og erverv av aksjer.

 

Ansatte ved Avdeling for økonomi:


sentraladm.jpg

[Loading...]

[Loading...]

Kontaktinformasjon
Telefon: 77 64 40 00 E-post:postmottak@uit.no

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet, Avd. for økonomi, Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø

Besøksadresse
Administrasjonsbygget, B-fløya
Hansine Hansens veg 18

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet, Fakturamottak, Postboks 6050 Langnes NO-9037 Tromsø

Nøkkeltall
Omsetning 2017

Organisasjonsnummer 970 422 528

Error rendering component