Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt - KSA

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt leverer tjenester til fagmiljø og eksterne aktører innafor fagområdene kommunikasjon, markedsføring og profilering, karrieretilbud og samfunnskontakt. 

Avdelinga ledes av konst. kommunikasjonsdirektør Hanne Karde og er organisert i to seksjoner: 

Seksjon for marked og kommunikasjon
Seksjonen ledes av konst. kommunikasjonssjef Kjetil Undseth. Seksjonen har om lag 15 årsverk.
 
UiTs strategiske, rådgivende og operative markeds- og kommunikasjonsenhet:
  • markedsføring av UITs studietilbud
  • formidling av forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
  • profilering og merkevarebygging
  • kanalforvaltning
  • kommunikasjonsrådgiving
Senter for karriere og arbeidsliv
Seksjonen ledes av daglig leder Inger-Ann Hanssen. Seksjonen har om lag 15 årsverk.
 
Bidrar til at UiT blir en tydeligere regional aktør og samarbeidspartner for offentlig og privat arbeidsliv:
  • koordinere relasjoner med eksterne samarbeidspartnere
  • gi informasjon internt og eksternt om samarbeid
  • bistand i samarbeidsprosesser
  • karriereveiledning og -tjenester
  • sekretariat for RSA


 

Ansatte ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt:


Siste nyheter

HORTON FRONT 073A8024.jpg
Horton: – UiT har en viktig rolle å spille – Vi må mobilisere kunnskap for å møte noen av verdens største utfordringer. UiT har en viktig rolle å spille.
Les nyhetssaken

Equinor og UiT forsterker forskningssamarbeidet

Equinor og UiT inngår 17. januar en samarbeidsavtale hvor Equinor finansierer forskningsaktivitet for til sammen 27,5 millioner kroner de neste fem årene.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]