Seksjonens arbeidsområder

Seksjon for studieinformasjon og opptak er systemeier for Felles studentsystem (FS), Emneplanlegger på nett (EpN) og rom- og timeplanleggingssystemet Syllabus. Vi har hovedansvar for opptaksarbeidet ved UiT, for semesterstart og semesterregistrering, studieveiledning og informasjon på nett retta mot studenter og studiesøkere og vi har sekretariatsansvar for Universitets klagenemnd.

Vår virksomhet er retta både mot eksterne aktører, studenter og ansatte ved UiT.

Ansatte ved Seksjon for studieinformasjon og opptak:


Semesterstart-UiT.jpg

[Loading...]

[Loading...]

Error rendering component