Seksjonens arbeidsområder

Seksjon for studiekvalitet har ansvar for utvikling og drift av UiTs kvalitetsutviklingssystem for utdanningsvirksomheten, vi har sekretariatsansvar for Læringsmiljøutvalget, vi jobber med eksamensadministrasjon og sensuradministrasjon, godkjenning av studieprogram og tilrettelegging for studenter. I tillegg jobber vi med utredninger, analyser, plan og strategiarbeid.

Vår virksomhet er retta både mot eksterne aktører, studenter og ansatte ved UiT.

Ansatte ved Seksjon for studiekvalitet:


EKSAMEN.jpg

[Loading...]

[Loading...]

Kvalitet i utdanninga
Kvalitetssystemet   Si ifra

Error rendering component