Seksjonens arbeidsområder

Seksjon for internasjonalisering av studier bistår både internasjonale så som norske studiesøkere og studenter på bachelor- og masternivå, fakultetene og ledelsen når de ønsker å ta del i internasjonalt udanningssamarbeid.

UiT Norges arktiske universitet  er en internasjonal institusjon. Ca 10 % av studentene har utenlandsk utdanningsbakgrunn, og en fjerdedel ansatte har utenlandsk statsborgerskap. Alle fakultetene deltar i ulike former for internasjonalt utdanningssamarbeid. UiT har et bredt tilbud av engelskspråklige emner og programmer. Vi tar imot rundt 600 internasjonale studenter hvert år.

Like viktig er arbeidet med å sende ut UiT studenter på utenlandsopphold gjennom utvekslings- og samarbeidsavtaler med internasjonale partnere i Europa, Nordområdene, Nordamerika og resten av verden. UIT Norges arktiske universitet har omtrent 250 internasjonale utvekslingsavtaler som studenter kan benytte seg av for å bygge opp internasjonal kompetanse.

Ansatte ved Seksjon for internasjonalisering av studier:


Siste nyheter

Students scholarship.jpg
Nå kan du søke "energi"-stipend til Tyskland (Information in English follows) Master-student eller PhD-kandidat ved UiT og med energi som ditt område? Lyst på et stipend til Tyskland?
Les nyhetssaken

E-ON_Stipfond_vign_560.jpg
E.ON stipend: tysk/norsk forskning/studier om energi - for master, ph.d.  og postdoc. Neste søknadsfrist: 15. oktober
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Besøkstider:

Mandag, Tirsdag
12.30 - 15.00

Torsdag, Fredag
09:00 - 11.30

Onsdag: stengt