Siste nyheter

MSCA
8 Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships til UiT

Av tilsammen 28 søknader fra UiT til EUs karriere- og mobilitetsprogram for postdoktorer Marie Sklodowska-Curie (MSCA-IF) i 2019 ble hele 8 prosjekter innvilget, samt at 2 kom på venteliste. Det betyr en styrking ikke bare av forskningspersonell og prosjekter ved UiT, men den prestisjefulle finansieringen gir også økt synlighet for UiT som institusjon i Europa.


Les nyhetssaken

Nav.jpg
Call for proposals: NAV utlyser FoU-midler for 2020

NAV støtter forskningsprosjekter som kan gi grunnlag for å utvikle arbeids- og velferdstjenestene. Utlyser inntil 15 millioner kroner for 2020 til prosjekter som kan bidra til økt forståelse og forbedring av samhandlingen med brukerne. Read on >>


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]