Siste nyheter

forskningsradetNO.jpg
Forskningsrådet ønsker innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2020.

Forskningsrådet planlegger en ny utlysning av INFRASTRUKTUR-programmet for 2020. I den forbindelse skal områdestrategiene i "Norsk veikart for forskningsinfrastruktur" oppdateres og Forskningsrådet ønsker innspill fra forskningsmiljøene om behov for framtidig infrastruktur for forskning.


Les nyhetssaken

Call for proposals: Nye VISTA-sentre for fremtidens energiløsninger

VISTA-programmet er et samarbeid mellom Equinor og Det norske vitenskapsakademi. VISTA-sentrene skal bidra med forskning som bidrar til å løse de globale klimautfordringene gjennom omfattende omstilling av energisystemet.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]