AMBISIØS OG TILSTEDE

Vi bringer videre de ansattes engasjement i saken om ny organisasjonsstuktur ved UiT

Bevar Det kunstfaglige fakultet

Kunst og kulturuttrykk treffer dypt og berører bredt. Kunst preger oss og gir grobunn for refleksjon. Kunstnere og kunstformidlere tiltrekker seg offentlig oppmerksomhet, skaper debatt og flytter grenser.

Kunst- og kulturfeltet trenger derfor selvstendige og trygge utøvere og pedagoger som har evne og vilje til å bidra til utvikling og endring innenfor sine fagfelt. Vi vil utdanne dem og ansette dem. Vi vil være en dynamisk arena for studenter og ansatte som arbeider aktivt i samspill med det lokale og det internasjonale.

Hilde Marstrander: Kirkenes 69°43’37”N 30°02’44” E. Verk på avgangsutstilling Bachelor i Samtidskunst våren 2014

Ansatte ved Det kunstfaglige fakultet:


Hilde-Marstrander-Kirkenes-69-43-37-N-30-02-44-E.-Verk-på-avgangsutstilling-Bachelor-i-Samtidskunst-våren-2014
Siste nyheter

Husebekk.jpg
UiT: Museum og pengebruk på dagsorden (Khrono.no) Styret ved UiT vedtar i dag hvor mye av fakultetenes ubrukte midler som skal inndras fra fakultetene og også hvordan sammenslåing av kunstfakultetet og Tromsø museum skal foregå.                  
Les nyhetssaken

Landskapsarkitektur.jpg
Nytt 5-årig studium i landskapsarkitektur offisielt åpnet (Landskapsarkitektur.no) AHO og UiT åpnet mandag 20.8. den første felles integrerte masteren i landskapsarkitektur, under en høytidelig åpning på Arkitekthøgskolen. Av 725 søkere kom 22 studenter gjennom nåløyet etter todelt opptaksprøve. De gleder seg til å studere både i Oslo og i Tromsø.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]