Velkommen til Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

Velkommen

Forskningsfartøyene ved UiT Norges arktiske universitet administreres av Fartøyseksjonen. UiT Norges arktiske universitet disponerer 3 forskningsfartøyer for fleraktivitets marin forskning og undervisning. F/F «Hyas» (12.4 m) brukes mest i nærområdene og driften er vanligvis basert på dagsturer. F/F «Johan Ruud» (30.5 m) dekker de oppgaver som skjer i fjord og kystområdene fra Lofoten til Varangerfjorden. F/F «Helmer Hanssen» (63.8 m) er spesielt utrustet for aktiviteter i Norskehavet og Barentshavet, Svalbard og andre islagte områder. Alle fartøyene har mannskaper med solid opplæring og erfaring fra ulike forskningsaktiviteter.

Brukergruppene på forskningsfartøyene kommer fra ulike fakulteter på UiT Norges arktiske universitet og andre nasjonale forskningsinstitusjoner. I noen tilfeller vil utenlandske forskningsmiljøer stå som leietakere av fartøytiden. Både nasjonale og internasjonale forskningsmiljø er til en hver tid velkommen til å forespørre om leie av fartøytid hos oss. Nærmere detaljer og teknisk informasjon om fartøyene er gitt på lenker til de enkelte båtene.

Fartøyene FF Helmer Hanssen og FF Johan Ruud inngår i  Nasjonalt toktprogram, et oppdatert program er tilgjengelig på Havforskningsinstituttets side (se lenke i høyremargen). De som ønsker tokttid med FF Hyas bes ta kontakt med Johnny Johansen.

Ansatte ved Seksjon for fartøy og tekniske tjenester:


Johan-Ruud

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Annet

Nasjonalt toktprogram

Toktprogram - Havforskninga

Skip to main content