Språkvitenskap

Institutt for språkvitenskap (IS) huser et av Norges sterkeste og mest varierte språkvitenskapelige miljø. IS har vel 40 fast vitenskapelig tilsatte og omlag 20 stipendiater. I tillegg kommer administrativt personale og midlertidig tilsatte i forsknings- og undervisnings­stillinger. Instituttet har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde og har etablerte forskergrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), sosiolingvistikk (LAIDUA), språktilegnelse (LAVA) og teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH). Det tilbys undervisning i allmenn språkvitenskap, engelsk, fransk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk,  som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktorgradsutdannelse i språkvitenskap.

 

Instituttstyret                                  Informasjon til mastergradsstudenter

Instituttleder Eystein Dahl            Informasjon om internasjonale studiesenter

Fungerende kontorsjef Eirik Liland

Oahpa čállit eatnigielat!Lær å skrive på morsmålet ditt!

Ansatte ved Institutt for språkvitenskap:


Siste nyheter

sda_2_2015_ovdasiidu.JPG
Nytt nummer i Sámi dieđalaš áigečála Sámi dieđalaš áigečála er et fagfellevurdert tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler på samisk. Nytt nummer er ute nå.
Les nyhetssaken

KVADRAT LAURA P13A3485 copy.jpg
Hva skjer 30. mars – 2. april I tillegg til utdeling av doktorgradsdiplomer og universitetets priser, inviterer årets årsfest til debatt: Har UiT en kultur for utvikling av eksellens?
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]