Fakultetsledelse

HSL-fakultetet er leidd av eit dekanat på fire; ein dekan, to prodekanar for forsking og ein prodekan for utdanning.

Det sentrale vedtakssorganet ved fakultetet er fakultetsstyret, under dette ligg tilsettingsutvalet,  og ph.d.-utvalet.

Utdanningene er leidd av programstyrer/studieleiar

HSL Strategi 2018-2022.

 

Ansatte ved Fakultetsledelsen ved HSL-fak:


Siste nyheter

JONAS FARGE.jpg
Jonas Stein valgt inn i Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere (AYF) har nettopp tatt opp 12 nye medlemmer, og en av dem er stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap, Jonas Stein.


Les nyhetssaken

K&H Master Plakat til tavla b.jpg
Fagdidaktisk master i Kunst og håndverk - utstilling av praktiske arbeider

10 lærere videreutdanner seg til mastergrad i Kunst og håndverk og skal nå ha eksamensutstilling av egne praktiske arbeider.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]