Fakultetsledelse

HSL-fakultetet er leidd av eit dekanat på fire; ein dekan, to prodekanar for forsking og ein prodekan for utdanning.

Det sentrale vedtakssorganet ved fakultetet er fakultetsstyret, under dette ligg tilsettingsutvalet,  og ph.d.-utvalet.

Utdanningene er leidd av programstyrer/studieleiar

HSL Strategi 2014-2017

 

Ansatte ved Fakultetsledelsen ved HSL-fak:


HSL-dekanat
Siste nyheter

K&H Master Plakat til tavla b.jpg
Fagdidaktisk master i Kunst og håndverk - utstilling av praktiske arbeider

10 lærere videreutdanner seg til mastergrad i Kunst og håndverk og skal nå ha eksamensutstilling av egne praktiske arbeider.


Les nyhetssaken

JOAR NANGO
Trives best i mellomrommet Han designet UiTs jubileumsutstilling Arv og er året Festspillprofil. Nå lager Joar Nango verdens første girjegumpi.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]