Fakultetsledelse

HSL-fakultetet er leidd av eit dekanat på fire; ein dekan, to prodekanar for forsking og ein prodekan for utdanning.

Det sentrale vedtakssorganet ved fakultetet er fakultetsstyret, under dette ligg tilsettingsutvalet,  og ph.d.-utvalet.

Utdanningene er leidd av programstyrer/studieleiar

HSL Strategi 2018-2022.

 

Ansatte ved Fakultetsledelsen ved HSL-fak:


Siste nyheter

LÆRER KVADRAT 073A9753.jpg
To millioner kroner ekstra til rekruttering av flere lærere i Nord-Norge

Ferske tall viser at andelen kvalifiserte lærere øker, men fortsatt er det tilsatt 590 personer i undervisningsstillinger i Nordland, Troms og Finnmark uten godkjent utdanning. For å støtte opp om arbeidet som Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet gjør for å rekruttere flere til læreryrket, får de en million kroner hver.


Les nyhetssaken

JONAS FARGE.jpg
Jonas Stein valgt inn i Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere (AYF) har nettopp tatt opp 12 nye medlemmer, og en av dem er stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap, Jonas Stein.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]