Velkommen til Økonomiforvaltning ved NT-fak

Økonomiforvaltning

Seksjon for økonomiforvaltning er en serviceenhet som leverer tjenester til institutter og fakultetsadministrasjon. Seksjonens primære formål er å forvalte bevilgnings- og BOA-økonomien ved fakultetet.

Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA):

Økonomiseksjonen budsjetterer og implementerer eksterne prosjekter i økonomisystemet. I tillegg rapporteres det til prosjektleder og til eksterne finansieringskilder.  Det faktureres eksterne finansieringskilder, og  prosjektbevilgninger til partnere videreformidles.

Bevilgningsøkonomien:

Budsjett fordeles iht faktultetes interne budsjettfordelingsmodell. Det budsjetteres i nært samarbeid med instituttledelsene. Det følges opp på frie og bundne midler (protyper) iht gjeldende økonomimodell ved UiT.

Ansatte ved Økonomiforvaltning ved NT-fak:


Antenner Nordlys3 Njål Gulbrandsen.jpg

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content