Velkommen til Personalforvaltning ved NT-fak

Personalforvaltning

Seksjone for personalforvaltning har ansvar for alle tilsettinger ved fakultetet, personalarbeid og HMS ved fakultetet. Personalseksjonen er direkte underlagt Fakultetsdirektøren. De overordnete mål for utviklingen av personalet ved NT-fakultetet:

  • Fakultetets tekniske og administrative tjenester skal tilpasses faglige behov
  • Instituttlederrollen skal videreutvikles og instituttledere skal gjennomgå lederopplæring
  • Andelen kvinnelige faglige ansatte skal være 30 %
  • Fakultetet skal ha et meget godt arbeids- og læringsmiljø

Informasjon for ansatte finnes på INTRANETT.

Ansatte ved Personalforvaltning ved NT-fak:


IMG_1636.JPG

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content