Velkommen til seksjon for forskning, utdanning og formidling

Seksjonen er tillagt ansvar for administrasjon og forvaltning av forskings- og undervisningsaktiviteten ved NT-fakultet og seksjonen gis administrative tjenester og service til fakultetsledelsen, institutter, fagmiljø og studenter. Seksjonen har ansvar for forvaltning fakultetets doktorgradsutdanning (ph.d.-studium). Vi bistår fakultetsledelsen, institutter og forskere innen følgende arbeidsområder:

  • Utdanningsforvaltning herunder doktorgradsforvaltning
  • Fordeling av forskningsstrategiske midler, rekrutteringsstillinger, forskningstermin etc.
  • Ekstern finansiering  (alle deler fra idee, søknad, forhandling, kontrakt og oppfølging)

Seksjonen bidrar med informasjon til studenter om alt fra opptak til avsluttende eksamen.

Informasjon for ansatte ligger på INTRANETT.UIT.NO

Informasjon om emner, studieprogrammer og PhD utdanning ligger på NT-fak sine utdanningssider: UTDANNING

Noen av linkene under krever pålogging på UiT sitt intranett.

TEMA/OMRÅDE

VIKTIGE LENKER 

AFU (Avdeling for forskning og utvikling)

FORSKERUTDANNING

 

Generell info  (Søke opptak, Reglement, Levere avhandling)
Forskerskoler
Forskerutdanningsutvalget
Disputaser ved NT-fak 1974-2012, 2013, 2014, 2015

 

FORSKNINGS-FINANSIERING

Eksternt finansiert forskning
Søknadsprosedyre 
Oppdrag
Kommersialisering
Utlysninger
Overgangsstipend
 
Utenlandsstipend
Interne støtteordninger for forskning

  

FORSKNINGSRESULTAT OG INNOVASJON

 

Forskningsdokumentasjon
DBH Database for statistikk om høgre utdanning
Publiseringsutvalget UHR
Forskningspriser UiT
Rettigheter til arbeidsresultater

 

FORMIDLING

Jeg vil formidle min forskning
Forskningsdagene
Lørdagsuniversitetet
Kontakt med media
Populærvitenskapelige nyhetssaker
Grafisk profil
Bilder
Formidlingspriser UiT

FORSKERKARRIERE

 

Forskningsterminer
Forskermobilitet
Forskningsetikk og personvern
Retningslinjer for redelighet i MNT-forskning

ETIKK

 

Forskningsetikk og personvern
Retningslinjer for redelighet i MNT-forskning

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak:


Forskningsdagene 2013 108.JPG
Siste nyheter

premie.jpg
Nominerte til studentenes undervisningspris Studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi har opprettet en ny pris for å berømme gode undervisere ved NT-fak.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Publikasjoner finner du i den nasjonale databasen

CristinLogo.jpg

UiT sitt åpne vitenskapsarkiv

Publisering i åpne vitenskapsarkiver