Velkommen til Forskning og formidling ved NT-fak

Velkommen til seksjon for forskning og formidling

Vi har administrativt ansvar for forskningrelaterte saker og bistår fakultetsledelsen, institutter og forskere innen følgende arbeidsområder:

  • Strategiarbeid, analyser, rapporter og høringer,
  • Fordeling av forskningsstrategiske midler, rekrutteringsstillinger, forskningstermin etc.
  • Ekstern finansiering  (alle deler fra idee, søknad, forhandling, kontrakt og oppfølging)
  • Ansvar for fakultetets WEB sider og bistand til forskningsformidling

Noen av linkene under krever pålogging på UiT sitt intranett.

TEMA/OMRÅDE

VIKTIGE LENKER 

AFU (Avdeling for forskning og utvikling)

FORSKERUTDANNING

 

Generell info  (Søke opptak, Reglement, Levere avhandling)
Forskerskoler
Forskerutdanningsutvalget
Disputaser ved NT-fak 1974-2012, 2013, 2014, 2015

 

FORSKNINGS-FINANSIERING

Eksternt finansiert forskning
Søknadsprosedyre 
Oppdrag
Kommersialisering
Utlysninger
Overgangsstipend
 
Utenlandsstipend
Interne støtteordninger for forskning

  

FORSKNINGSRESULTAT OG INNOVASJON

 

Forskningsdokumentasjon
DBH Database for statistikk om høgre utdanning
Publiseringsutvalget UHR
Forskningspriser UiT
Rettigheter til arbeidsresultater

 

FORMIDLING

Jeg vil formidle min forskning
Forskningsdagene
Lørdagsuniversitetet
Kontakt med media
Populærvitenskapelige nyhetssaker
Grafisk profil
Bilder
Formidlingspriser UiT

FORSKERKARRIERE

 

Forskningsterminer
Forskermobilitet
Forskningsetikk og personvern
Retningslinjer for redelighet i MNT-forskning

ETIKK

 

Forskningsetikk og personvern
Retningslinjer for redelighet i MNT-forskning

Ansatte ved Forskning og formidling ved NT-fak:


Forskningsdagene 2013 108.JPG
Siste nyheter

premie.jpg
Nominerte til studentenes undervisningspris Studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi har opprettet en ny pris for å berømme gode undervisere ved NT-fak.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: EISCAT (European Incoherent SCATter) EISCAT er en vitenskapelig organisasjon (internasjonal stiftelse) som driver radaranlegg på fire stasjoner i Tromsø (Norge), Kiruna (Sverige), Sodankylä (Finland), og utenfor Longyearbyen på Svalbard.
Prosjekt: Senter for fjernmåling In Tromsø city, and in Troms County, there are several nationally leading companies within the field of satellite based remote sensing. This is the result of a conscious long term build up of competence within the city, county and region. Through this establishment the centers of competence in this field, the northernmost areas of Norway has taken a national lead in research, technology and maintaining infrastructure within earth observation.

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Annet

Publikasjoner finner du i den nasjonale databasen

CristinLogo.jpg

UiT sitt åpne vitenskapsarkiv

Publisering i åpne vitenskapsarkiver

Skip to main content