Velkommen til Studieadministrasjon

Studieadministrasjon

Seksjon for studieadministrasjon organiserer undervisning og studieprogrammer ved NT-fakultetet og yter administrative tjenester til instituttene og fakultetsledelsen. Seksjonen bidrar med informasjon til studenter om alt fra opptak til avsluttende eksamen.

Informasjon for ansatte ligger på INTRANETT.UIT.NO

Informasjon om emner, studieprogrammer og PhD utdanning ligger på NT-fak sine utdanningssider: UTDANNING

Ansatte ved Studieadministrasjon:


IMG_1681.JPG

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content