Velkommen til Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak

Fakultetsadministrasjon

Administrasjonen ved NT-fak tilbyr støttefunksjoner og tjenester for utdanning, forskning, økonomi og personal.

Fakultetsadminstrasjonen  ledes av fakultetsdirektøren og er organisert i 4 seksjoner:
Studieadministrasjon
Forskning og formidling
Personalforvaltning
Økonomiforvaltning

Adminstrasjonen støtter fakultetsledelsen med utredning og sakforberedelse og yter ulike tjenester til fakultetets institutt og personale. Administrasjonen samarbeider også nært med universitetets sentraladministrasjon

Informasjon for ansatte finnes på INTRANETT

Ansatte ved Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak:


IMG-1126.JPG

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content